برای کلاس های درسی و یا آموزش های شب امتحانی ما از جزوه های اختصاصی خودمان استفاده می کنیم.

این جزوه ها حاصل بیش از یک دهه تدریس این جانب می باشد.

امروزه یکی از مشکلات اصلی دانش آموزان در فهم و یادگیری مطالب درسی مربوط به این می شود که :

مطالب ارایه شده توسط معلم شان به صورت کاملا مفهومی و واضح نیست که این موضوع باعث عدم یادگیری یا یادگیری ناقص در دانش آموزان عزیز می شود.

برای مسلط شدن بر موضوعات مطالعه شده برای امتحان، شما نیاز دارید که حتما نمونه سوالات خوب و استاندارد حل کنید.

حل این نمونه سوالات توانایی و تسلط شما بر موضوع را افزایش می دهد.

به شرط آنکه حل نمونه سوالات بجا و به موقع باشد.

منظور از بجا و به موقع این است که شما نمی توانید درس را نخوانید و یا کم مطالعه کنید و بجای آن فقط بر روی حل نمونه سوالات تمرکز کنید.

این کار نتیجه چندان مفیدی نخواهد داشت. 

امروزه روش های تدریس و ارایه مطالب توسط معلم یا استاد ها نسبت به گذشته تغییر کرده است.

با توجه به تغییرات پیش آمده در علوم مختلف، نیاز است که ارایه دهنده این مطالب نیز با روش های نوین تدریس آشنا باشد.

خوشبختانه در این زمینه ما به تمام روش های نوین تدریس مسلط هستیم.